Gå rett til innhold
<
<
Akvakultur

Akvakultur

Forskning og innovasjon i hele verdikjeden

Havbruk har blitt vår nest største eksportnæring og den har som mål å femdoble seg innen 2050.

For å få dette til skje og for å legge til rette for en bærekraftig vekst må teknologi, tilnærminger og politikk rundt næringen utvikles.

NORCE støtter industrien gjennom forskning og innovasjon på tvers av hele verdikjeden. Dette skjer gjennom mer enn over 100 forskere fra 20 forskningsgrupper og inkluderer områder som biologi, sykdom og velferd, nye produksjonssystemer, digital akvakultur, klimaspådommer, miljøinteraksjoner og -vurderinger, avfall til verdi, sirkularitet , livssyklusvurdering (LCA), samfunnsvitenskap og politikk.

Kontaktperson
Lars Ebbesson

Chief Scientist, Senior Aquaculture Advisor - Bergen

laeb@norceresearch.no
+47 56 10 74 10
+46 730 598 600

I NORCE har vi kompetanse innen

  • Fiskebiologi: Fiskens utvikling og velferd er avgjørende for en vellykket produksjon. I NORCE har vi forskere som er eksperter på å vurdere fiskens oppvekstforhold og hvordan miljøet påvirker fiskens biologi i de ulike stadiene i fisken s liv. Vi foretar biologiske vurderinger av oppvekstforholdene i nye produksjonssystemer som RAS-anlegg, halv-lukkede anlegg og havbaserte anlegg, og foretar biologise vurderinger av nye typer fiskefôr. Hovedlaboratoriet vårt i Bergen er utstyrt med topp moderne analytisk utstyr og roboter. Her tar vi oppdrag og utfører histologiske, fysiologiske og molekylære vurderinger og annen forskningstøtte.
  • Digital fisk og akvakultur: For å redusere risiko og avfall trenger havbruksnæringen enda bedre kontroll på driften i sine anlegg. Digitalisering og automatisering av produksjonssystemene er allerede i gang. Forskerne i NORCE er ledende innen maskinsyn, automatisert maskinlæring (AML), kunstig intelligens (AI) og utvikling av digitale tvillinger for ulike produksjonssystemer og applikasjoner, inkludert RAS og off-shore havbruk.
  • Nye produksjonssystemer: For å redusere miljøpåvirkningene fra tradisjonelle åpne merder ser industrien etter alternative produksjonsstrategier. Disse inkluderer resirkulerende akvakultursystemer (RAS) på land, semi-lukkede systemer til sjøs, store offshore produksjonssystemer og integrert multitrofisk akvakultur (IMTA). NORCE samarbeider om forskning og innovasjon med industrien for å optimalisere disse systemene med tanke på å lage produksjonsmiljø som fremmer fiskens vekst og velferd.
  • Miljøpåvirkninger fra næringen: Å forstå og redusere miljøpåvirkningene fra akvakultur er sentralt for å sikre en ansvarlig og bærekraftig utvikling i sektoren. NORCE driver et bredt spekter av aktiviteter for bedre å forstå interaksjoner mellom havbruk og miljøet rundt. Dette inkluderer blant annet interaksjoner med villaks- og ørretbestander, økotoksikologiske vurderinger av lakselus og sykdomsbehandlinger, og algeoppblomstring.
  • Klima- og sesongvarsling: NORCE har ledende miljø innen klimaforskning som utvikler klimavarsling fra 10 dager til 10 år framover i tid. Slike varslinger vil hjelpe havbruksnæringen med å håndtere ekstreme værhendelser og- fenomener. NORCE sitt Center for Research-based Innovation (SFI), Climate Futures, samarbeider med sektoren for å finne frem til bedre måter å integrere disse varslene i den operasjonelle driften.
  • Sirkulærøkonomi: Fra avvfall til verdi: Det grønne skiftet har fremmet arbeidet med å finne fram til nye verdistrømmer fra havbruk og andre næringer. Noe av det NORCE forsker på er algeproduksjon fra ulike avfallsstrømmer, produksjon av nye verdistrømmer gjennom enzymatisk fordøyelse av slakteavfall fra fisk.
  • Samfunnsvitenskapelige tilnærminger: Tillit hos forbrukerne, regional utvikling, lovverk og politikk er alle nøkkelområder for å forstå hva som kan fremme økt sjømatkonsum. Kunnskap og forståelse av disse områdene er også nøkkelen til å endre reguleringer som hidnrer utnyttelsen av forskningsbasertte innovasjoner.

Relevante forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper

Testsenter og laboratorier

Se alle prosjekter