Gå rett til innhold
<
<
Regional utvikling i Arktis

Regional utvikling i Arktis

Regional utvikling og bærekraftig verdiskaping

Gruppens forskere er lokalisert langs kysten fra Kristiansand til Alta. Vår forskning skal utvikle kunnskap for omstilling til bærekraftige samfunn. Det grønne skiftet, innovasjon, omstilling og verdiskaping i næringsliv og kystregioner står sentralt.

Vi analyserer ressurs- og interessekonflikter, sirkulær økonomi, avfall som ressurs, verdikjeder, materialstrømmer og forretningsmodeller. Samt energiomstilling fra ikke-fornybare til fornybare energikilder, vekst og omstilling i havnæringer, og regional- og næringsøkonomiske virkemidler.

Vi studerer omstilling og næringsutvikling i små samfunn, blant urfolk og i en grenseregional kontekst, samt flernivåstyring i Arktiske havområder.

Forskerne har bred og oppdatert regional kunnskap.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å samarvbeide med oss.

Kontaktperson
May-Britt Ellingsen

Regional utvikling i Arktis Forskningsleder Bærekraftig utvikling i Arktis - Tromsø

mael@norceresearch.no
+47 56 10 76 39

Møt forskerteamet

Anne Marthe Harstad

Forsker - Stavanger
ahar@norceresearch.no
+47 51 87 53 19

Bård Helge Kårtveit

Forsker II - Oslo
baka@norceresearch.no
+47 56 10 76 60

Jukka Tapani Teräs

Forsker II - Tromsø
jute@norceresearch.no

+47 480 72 313

Magnus Andersson

Forskningsleder Bærekraftig utvikling i Arktis - Tromsø
mand@norceresearch.no
+47 56 10 78 44

Piotr Graczyk

Forsker III - Tromsø
pigr@norceresearch.no

+47 481 85 030

Sindre Myhr

Seniorforsker - Tromsø
simy@norceresearch.no
+47 56 10 76 61

Vigdis Nygaard

Seniorforsker - Alta
viny@norceresearch.no

+47 976 16 497

Anne Katrine Normann

Forsker - Tromsø
anno@norceresearch.no

+47 971 59 069

Arild Vangstad

Rådgiver Regional utvikling - Kristiansand
arva@norceresearch.no

Helge Marius Flick

Forsker III - Alta
hefl@norceresearch.no
+47 56 10 78 52

Stig Karlstad

Seniorforsker - Alta
stka@norceresearch.no

+47 977 00 085

Trond Nilsen

Forsker I - Tromsø
trni@norceresearch.no

+47 922 21 864

Troy Saghaug Broderstad

Forsker III - Tromsø
tbro@norceresearch.no
+47 56 10 78 53

Se alle prosjekter