Gå rett til innhold
<
Våre tjenester

Våre tjenester

Samfunnet står foran store utfordringer. Vi har lang erfaring med forskning, høy kompetanse på tvers av fagområder og en rekke laboratorier og infrastrukturer. Som uavhengig forskningsinstitusjon med et 360-graders perspektiv, kan NORCE, som en bredderådgiver, gi deg svarene du trenger for å ta kloke og bærekraftige valg for fremtiden.

Forskning

Finn de nye løsningene sammen med oss. NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt, som leverer forskning til offentlig og privat sektor.

Kurs og arrangementer

Lær av våre eksperter. Vi deler vår kunnskap på fagdager, kurs og seminarer, og er medarrangør på konferanser. Velkommen til våre arrangement!

Testsentre og laboratorier

NORCE bygger egne og har tilgang til en rekke infrastrukturer som omfatter ulike laboratorier og testfasiliteter. Infrastrukturen er viktig for å utvikle ny kunnskap som imøtekommer samfunnets behov og bidrar til en bærekraftig omstilling.

Kunnskaps- og kompetansesentre

På vegne av myndighetene drifter NORCE fire kunnskaps- og kompetansesentre innen helse. Her forsker vi på og utvikler offentlige tjenester, og tilbyr rådgivning, kurs og viderutdanninger.

Vi er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med over 700 ansatte spredt rundt i 10 norske byer.

Les mer om oss