Gå rett til innhold
<
<
LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske

50 års erfaring med laksefisk og bunndyr

LFI tar oppdrag som omfatter forskning, overvåking, tiltak og utredninger innen ferskvannsøkologi.

Vi har spesiell kompetanse på laksefisk (laks, sjøaure, innlandsaure) og bunndyr, og på hvilke miljøbetingelser som skal være til stede for at disse artene skal ha livskraftige bestander. Vi jobber særlig med:

  • Gytefisktellinger i elver
  • Gytebiologi hos laksefisk
  • Bestandsregulerende faktorer
  • Biologisk mangfold basert på bunndyrsamfunn i ferskvann
  • Effekter av vassdragsreguleringer
  • Effekter av forsuring og kalking
  • Biotopjusteringer
  • Interaksjoner med havbruk
  • Effekter av klimaendringer

Kontakt oss gjerne for oppdrag.

Kontaktperson
Bjørn Torgeir Barlaup

Forskningsleder LFI - Bergen

bjba@norceresearch.no
+47 56 10 74 02
+47 992 05 951

Møt teamet vårt

Christian Lucien Bodin

Forsker - Bergen
cbod@norceresearch.no

Gaute Velle

Forsker I - Bergen
gvel@norceresearch.no
+47 56 10 74 44
+47 995 33 940

Knut Wiik Vollset

Forsker I - Bergen
knvo@norceresearch.no
+47 56 10 74 45
+47 922 35 335

Marius Kambestad

Forsker - Bergen
maka@norceresearch.no

+47 452 06 875

Cecilie Iden Nilsen

Forsker - Bergen
ceni@norceresearch.no

Lotte Svengård Dahlmo

Forsker - Bergen
losv@norceresearch.no
+47 56 10 74 57

Erlend Mjelde Hanssen

Forsker - Oslo
ehan@norceresearch.no

Bjørnar Skår

Forsker - Bergen
bjsk@norceresearch.no
+47 56 10 74 42
+47 993 87 513

Christoph Postler

Forsker - Bergen
chpo@norceresearch.no
+47 56 10 74 34
+47 968 80 389

Eirik Normann

Forsker - Bergen
eino@norceresearch.no
+47 56 10 74 31
+47 958 79 421

Espen Olsen Espedal

Forsker - Bergen
eses@norceresearch.no
+47 56 10 74 11
+47 984 88 764

Gunnar Bekke Lehmann

Seniorforsker - Bergen
gble@norceresearch.no
+47 56 10 74 26
+47 906 19 807

Helge Skoglund

Forsker II - Bergen
hesk@norceresearch.no
+47 56 10 74 41
+47 913 77 694

Kurt Johansen

Forsker - Kristiansand
kujo@norceresearch.no
+47 56 10 79 03

Martin Enqvist

Forsker - Bergen
menq@norceresearch.no
+47 56 10 74 03

Robert Lennox

Forsker I - Bergen
role@norceresearch.no
+47 56 10 74 27
+47 911 94 442

Saron Berhe

Forsker - Bergen
sabe@norceresearch.no
+47 56 10 74 52

Sebastian Franz Stranzl

Forsker - Bergen
sest@norceresearch.no
+47 56 10 74 39
+47 910 04 965

Sven Erik Gabrielsen

Seniorforsker - Bergen
svga@norceresearch.no
+47 56 10 74 12
+47 992 05 952

Tore Wiers

Forsker - Bergen
towi@norceresearch.no
+47 56 10 74 46
+47 419 15 482

Torunn Svanevik Landås

Overingeniør LFI - Bergen
tlan@norceresearch.no
+47 56 10 74 23
+47 986 59 740

Trond Einar Isaksen

Forsker II - Bergen
tris@norceresearch.no
+47 56 10 74 19
+47 975 45 681

Ulrich Pulg

Forsker II - Bergen
ulpu@norceresearch.no
+47 56 10 74 35
+47 922 78 828

Yngve Landro

Senior forskningstekniker - Bergen
ylan@norceresearch.no
+47 56 10 74 49

Tormod Haraldstad

Forsker II - Kristiansand
torh@norceresearch.no

+47 971 44 774

Lisa Hansen Simonsen

Forsker - Bergen
lsim@norceresearch.no
+47 56 10 74 59

Se alle prosjekter