Gå rett til innhold
<
<
DigiMon - Digital Monitoring of CO2 storage projects

DigiMon - Digital Monitoring of CO2 storage projects

, , Digimon bilder, ,

Prosjektet bygger på resultater fra ulike tekniske og samfunnsvitenskapelige prosjekter og forskning utført mellom konsortiets partnere. DigiMon-partnerne har erfaring med å overvåke CO2-lager og olje- og gass felt, både til havs og på land. Partnerne er instrumentleverandører (f.eks. Silixa, OCTIOenv), forskningsleverandører (f.eks. Universiteter) og operatører (f.eks. Equinor, REPSOL).

CO2-lagring må være kostnadseffektivt og lett skalerbart i størrelse og antall. En sentral komponent i ethvert CCS-prosjekt er måling, overvåking og verifisering (MMV). DigiMon-prosjektet kombinerer fiberoptisk sensorteknologi (DxS), seismiske punktsensorer og gravimetri med velprøvd ethernet-basert digital kommunikasjon og sanntid, nettbasert smart databehandlingsprogramvare, med formål å:

Overvåking av CO2-migrasjon i reservoaret, hovedsakelig ved hjelp av eksterne passive geofysiske målinger av endringer i metning og trykk. Overvåking av brønnens integritet, hovedsakelig med sensorer nede i borehullet
Overvåking av belastning, inkludert overvåking av CO2-migrasjon og tidlig oppdagelse av CO2-lekkasjeanomalier.

Innovasjonen i DigiMon-prosjektet ligger i at den integrerer et bredt spekter av teknologier for MMV i CO2-lagre (dvs. distribuert fiberoptisk sensorteknologi (DxS), seismiske punktsensorer og gravimetri). Kombinert med ethernet-basert digital kommunikasjon og nær-sanntid, webbasert smart databehandlingsprogramvare, vil DigiMon-prosjektet gi en ny og kostnadseffektiv løsning for tidlig varsling for overvåking av CO2-lageret og barrierer under overflaten.

Det overordnede målet med DigiMon-prosjektet er å akselerere implementeringen av CCS ved å utvikle og demonstrere et rimelig, fleksibelt, og smart Digital Monitoring-varslingssystem, for å overvåke CO2-reservoar og overliggende barrieresystem.

Sentrale prosjektmål inkluderer:
• Utvikle individuelle komponenter i systemet til en felles, høy TRL.
• Optimaliser og valider prosesseringsprogramvare for DigiMon-systemkomponenter.
• Utvikle en effektiv DAS-tolkning arbeidsflyt.
• Utvikle et kostnadseffektivt, integrert overvåkingssystem.
• Produser et fleksibelt system
• Utvikle et samfunnsrelevant og akseptabelt overvåkingssystem

Prosjektet ble avsluttet i 2022. For oversikt over resultater og leveranser, se den engelske siden.

Prosjektfakta

Navn

DigiMon - Digital Monitoring of CO2 storage projects

Status

Periode

01.01.19 - 31.12.22

Sted

Bergen

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Dimitris Mendrinos
Anne-Kari Furre
Uta Ködel
Joshua White
Bjarte Fagerås
Lukas Thiem
Martin Landrø
Øyvind Assarød
Danny Otto
Mathia Gross
Gabriel Vladut
Anna Stork
Pim Piek
Hanneke Puts
Anthony Butcher
Mike Kendall
Tuhin Bhakta

Samarbeidspartnere

NORCE, Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES), Equinor ASA, Geotomographie GmbH, LLNL, MonViro AS (OCTIO Environmental Monitoring), NTNU, Repsol Norge, AS UFZ SEDONA Silixa Ltd, TNO, University of Bristol, University of Oxford