Gå rett til innhold
<
<
Modellering og simulering

Modellering og simulering

Industrinær forskning

Gruppen har spisskompetanse og forskningsaktivitet på prosess- og produktoptimalisering, med hovedfokus på modellering og optimalisering av

 • Metallurgiske prosesser
 • Industriell produksjon/produkter
 • Energisystemer, fornybar og maritim

Vi har industrinære forskere med den akademiske faglige tyngden til å observere, forstå, modellere og optimalisere et bredt spekter av prosesser og utstyr.

Har du en prosess eller produkt som du ønsker å forstå, styre, optimalisere eller gjøre mer bærekraftig? Ta kontakt!

Vi kan levere tjenester helt fra observasjon til optimalisering, beslutningsstøtte og nyskaping.

Kontaktperson
Nora Stray

Modellering og simulering Forskningsleder Modelling and Simulation - Kristiansand

nost@norceresearch.no

+47 403 24 165

Vi finner metoden som passer best til å løse utfordringen på en effektiv måte, og løsningen kan variere helt fra enkle ligninger via 3D- multifysikk simulator til digitale tvillinger som kombinerer datadrevne og fysiske modeller.

Energisystemer

Eksempler på oppdrag vi utfører:

 • Energistyring av bygg - smartere målere for energistyring
 • Økt energieffektivitet - matematiske metoder for å koble fjernvarme og bergvarme
 • Optimalisering av drift - maritim hybriddrift batteri/hydrogen
 • Livssyklusanalyse - geotermisk oppvarming av hotell bygg
 • Hydrogen - verdikjede, sosial aksept og produksjonskrav 

Produksjon og produktoptimalisering

Eksempler på oppdrag vi utfører

 • Design av maritime batteriinnpakning med optimale termiske egenskaper
 • Design av skrubbtårn med ikke-isotermisk flyt
 • Kontaktløs energi og dataoverføringssystem
 • Muliggjøre produksjon av plastslanger med høy kvalitet og lavere pris
 • Undersøke muligheter for å operere robot i sterke magnetfelt
 • Optimalisering av installasjoner for flytende havvind
 • Verifisere strukturdesign av flytende solceller

Metallurgiske prosesser

Eksempler på oppdrag vi utfører

 • Automasjon og styringssystemer for metallurgisk industri
 • Finne den optimale strategien for tyngdekraftseparasjon
 • Matematiske modeller av elektriske forhold
 • Prognoser basert på komplekse fysikalske og kjemiske koblinger (SFI Metal Production)
 • Modeller for prosesskontroll og beslutningsstøtte
 • Produksjon av silisium uten direkte CO2-utslipp (modellering av materialflyt, energifordeling, termodynamiske beregninger for produksjon og avgasser)

Møt forskerteamet

Ellen Nordgård-Hansen

Seniorforsker - Grimstad
enor@norceresearch.no

+47 992 55 486

Katarina Grujic

Seniorforsker - Kristiansand
kagr@norceresearch.no

+47 464 17 363

Kirsti Midttømme

Sjefsforsker - Bergen
kimi@norceresearch.no

+47 416 07 478

Mads Fromreide

Seniorforsker - Grimstad
mafr@norceresearch.no

+47 980 55 451

Manuel Sparta

Seniorforsker - Kristiansand
masp@norceresearch.no

+47 920 39 512

Svenn Anton Halvorsen

Sjefsforsker - Kristiansand
svha@norceresearch.no

+47 480 29 918

Timo Szczepanska

Forsker III - Kristiansand
timo@norceresearch.no
+47 56 10 79 11

Ulrik Thisted

Seniorforsker - Kristiansand
ulth@norceresearch.no

+47 976 78 950

Vetle Kjær Risinggård

Seniorforsker - Kristiansand
veri@norceresearch.no

+47 948 10 084

Se alle prosjekter