<
<
BIOSIRKEL: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

BIOSIRKEL: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

BIOSIRKEL er vestlandets arena for kompetansebygging og samskapende innovasjon innen sirkulær bioøkonomi mellom forskning- og utdanningsmiljøene, næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Plattformen vil muliggjøre nye bioøkonomiske verdikjeder ved å koble aktører med avfallsstrømmer til aktører som kan oppnå gevinster gjennom tilgang på strømmene. Prosjektet bidrar til å utvikle og realisere grønn næringsutvikling og øke sirkularitet på tvers av blå, grønne og grå sektorer. Prosjektet vil adressere hvordan vestlandet skal lykkes i overgangen til mer bærekraftig produksjon og uttak, effektiv ressursutnyttelse, utnyttelse av sidestrømmer og restråstoff til høyverdiprodukt, produksjon av nye fôrressurser og andre produkter. Sentrale FoU-utfordringer er knyttet til: 1) å utvikle samskapende nettverk og øke samarbeid på tvers av sektorer, 2) å forbedre ressursutnyttelsen, 3) å håndtere økonomisk risiko i overgangen til en sirkulær økonomi, 4) å øke kunnskap om muliggjørende bioteknologi og skalering, og 5) å utvikle bærekraftanalyser tilpasset biosirkulære verdikjeder. Forskningskapasitet og kompetanse rettet mot disse utfordringene ivaretas i BIOSIRKEL ved at næringslivsrelevant kunnskapsutvikling intensiveres i høyere utdanning og etterutdanning, samt at forskningsinfrastruktur tilgjengeliggjøres for problemstillinger som adresserer næringslivets behov for omstilling og kunnskapsbasert verdiskapning.

VIDEO: Se hva samarbeidspartnere og NORCE sier om BIOSIRKEL

Kontaktperson

Gro Elin Kjæreng Bjerga

Forskningsleder Marin bioteknologi - Bergen

grbj@norceresearch.no
+47 56 10 74 04
+47 907 81 736

Prosjektfakta

Navn

BIOSIRKEL: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Status

Aktiv

Periode

01.04.22 - 31.03.28

Sted

Bergen

Totalt budsjett

40.000.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Dorinde M.M. Kleinegris

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Grieg Seafood, Clara, Agri-E, Arctic Seaweed, FishGlobe, Gas2Feed, Blueplanet, Elkem, Fiskå Mølle, BIR, Ragn-Sells, EWOS, Risavika biopark, Bergen Næringsråd, Næringsforeningen i Stavanger, Ocean Innovation - Norwegian Catapult Centre, Klimapartnerne, Sitep.

Innsikt

BIOSIRKEL vil styrke Vestlandets grønne konkurransekraft

Aktuelt

NORCE skal lede ny satsning på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Vil du vite mer om Biosirkel?

Meld deg på nyhetsbrevet fra Biosirkel her