Gå rett til innhold
<
<
Jan

Jan Einar Gravdal

Seniorforsker

jagr@norceresearch.no
+47 51 87 56 19
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Det er inspirerende og spennende å jobbe med teknologi som bidrar til betydelig reduksjon av klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten, og samtidig å være med på å løse utfordringene knyttet til energiproduksjon og energisikkerhet i en større sammenheng .

Jeg er sjefsforsker i NORCE Energi der jeg jobber i gruppen Energimodellering og Automatisering. Jeg er også Førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger, der jeg jobber ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Min ekspertise er innenfor matematisk modellering, og spesielt innenfor prosessovervåking og styring av komplekse og dynamiske prosesser. Som førsteamanuensis har jeg ansvar for undervisning og veiledning av master og PhD studenter ved institutt for energi- og petroleumsteknologi.

Jeg har min utdanning fra Høyskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og University of Houston. Jeg har en doktorgrad i energi- og petroleumsteknologi, hovedfag i anvendt matematikk, bachelor i marinteknikk, , samt årsstudium i økonomi og administrasjon.

Jeg har lang og bred erfaring både som forsker, foreleser, prosjektleder, og som administrativt ansvarlig for en forskningsgruppe. Siden 2015 har jeg ledet utviklingen og tilgjengeliggjøring av forsknings- og utdanningsinfrastrukturen OpenLab. OpenLab er utviklet for å akselerere opptaket av ny teknologi og for å fornye utdanningen av fremtidens ingeniører og forskere innenfor energi-fagene. OpenLab er på norsk veikart for forskningsinfrastrukturer og har et utviklingsbudsjett på 48 millioner kroner. Fra 2011 ledet jeg programmet «Sikrere og mer kostnadseffektiv boring» under DrillWell, et senter for forskningsbasert innovasjon ledet av NORCE. Jeg har også hatt gleden av å delta i utviklingen av kommersielle suksesser fra idéstadiet til bredt implementert teknologi.

Se alle prosjekter
Publikasjoner
A hybrid test environment for verification of drilling automation systems – 2021
A New Approach to Development and Validation of Artificial Intelligence Systems for Drilling – IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications 2020
Digitalization of Detailed Drilling Operation Plans and Verification of Automatic Progress Tracking with an Online Drilling Simulator Environment – 2020
Kick Detection and Influx Size Estimation during Offshore Drilling Operations using Deep Learning – IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications 2019
OpenLab: Design and Applications of a Modern Drilling Digitalization Infrastructure – Society of Petroleum Engineering 2019
Web Enabled High Fidelity Drilling Computer Model with User-Friendly Interface for Education, Research and Innovation – Linköping Electronic Conference Proceedings 2018
Limiting Factors for the Ability to Achieve Accurate Pressure Control in Long Wells – MIC Journal: Modeling, Identification and Control 2018
Virtuell Arena – Forskerforum 2017
Advancements in Automation – Oilfield Technology 2017
Open drilling simulator for research, education and development of future drilling technology – Oil, Gas 2016
Realistic simulator tools are crucial to reduce drilling costs – Adjacent Oil&GAS 2016
Automated kick control procedure for an influx in managed pressure drilling operations by utilizing PWD – MIC Journal: Modeling, Identification and Control 2016
Model based drilling software – Adjacent Oil&GAS 2015
Possibilities of Using Wired Drill Pipe Telemetry During Managed Pressure Drilling in Extended Reach Wells – 2014
Evaluation of Coordinated Control During Back- Pressure MPD Operations – 2014
Principles and Sensitivity Analysis of Automatic Calibration of MPD Methods Based on Dual-Gradient Drilling Solutions – 2014
SPE 169211 - Back-Pressure MPD in Extended-Reach-Wells - Limiting Factors for the Ability to Achieve Accurate Pressure Control – 2014
Tuning of Computer Model Parameters in Managed Pressure Drilling Applications Using an Unscented Kalman Filter Technique – SPE Journal 2010
Improved Kick Management during MPD by Real-Time Pore-Pressure Estimation – SPE Drilling & Completion 2010
Ultradeepwater Hydraulics and Well-Control Tests With Extensive Instrumentation: Field Tests and Data Analysis – SPE Drilling & Completion 2005
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt