Gå rett til innhold
<
<
Randi

Randi Valestrand

Forskningsleder Data Assimilation and Optimization

rava@norceresearch.no
+47 51 87 56 39
+47 934 40 899
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg fullførte min doktorgrad (Dr. Scient) i fysikk fra Universitetet i Bergen i 2002 i en alder av 28. Fra 2002-2008 jobbet jeg som forsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS), og fra 2008-2014 som seniorforsker. Fra 2014 har min stilling vært forskningsleder og nå leder jeg gruppen “Data assimilering og Optimalisering” ved Energiavdelingen i NORCE. Jeg er også fast medlem av ledergruppen ved NORCE Energi.

I løpet av min karriere har jeg ledet flere store Joint Industry Projects (JIP) finansiert av Norges forskningsråd og flere industripartnere. Jeg har jobbet med utviklingen av store senter og ledelsen av disse. 2015-2021 var jeg forskningsleder for tema 2 i Nasjonalt IOR-senter, og fast medlem av ledergruppen til senteret. For tiden er jeg Task Force-leder for digitalisering i det nylig tildelte Petrosenter NCS2030. De siste tre årene har jeg også ledet NORCE sin strategiske innsats for Offshore Wind på tvers av selskapet, og jeg er for tiden arbeidspakkeleder i kapasitetsløftprosjektet ImpactWind SouthWest.

Mine interesser inkluderer lederskap og strategisk utvikling. Temamessig er mitt fokus på energiforskning og energiomstillingsstrategier, og spesielt digitalisering innenfor energiomstillingen vi er inne i. Digitale verktøy er viktige for å forbedre beslutninger i mange aspekter, f.eks. økt verdiskaping, redusert risiko, bedre sikkerhet, redusert karbonfotavtrykk, akselerert sosial aksept og forhindret miljøfotavtrykk.

Når det gjelder innovasjon så har gruppen Data assimilering og Optimalisering utviklet en digital metodikk for oppdatering av petroleumsreservoarmodeller som har ført til et verdensomspennende paradigmeskifte for hvordan oppdateringene gjøres. Teknologien har stort potensial utover dagens bruk, og i 2022 bestemte NORCE seg for å publisere denne bakgrunnen, utviklet over 20 år, som åpen kildekode. Dette er i tråd med NORCE-strategi: Bruk de avanserte digitale metodene utviklet for petroleum mot det grønne skiftet og bidra til å akselerere verdensomspennende vekst av fornybar energi.

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin