<
Ansatte

Ansatte

Våre ansatte har lang erfaring og bred kompetanse innen en rekke ulike fagområder og er vår viktigste ressurs.

Tøm alle
Åge Såghus

Senioringeniør - Grimstad
agsa@norceresearch.no

+47 916 16 235

Agnar Sivertsen

Seniorforsker - Tromsø
agsi@norceresearch.no

+47 918 38 463

Agnes Weiner

Forsker II - Bergen
agwe@norceresearch.no
+47 56 10 75 07

Agnete Nilsen

Leder Kontrakt - Kristiansand
agni@norceresearch.no
+47 56 10 79 03

Aina Margrethe Berg

Konstituert konserndirektør Teknologi - Bergen
aibe@norceresearch.no
+47 56 10 70 11
+47 416 67 025

Aksel Hiorth

Forsker I - Stavanger
akhi@norceresearch.no
+47 51 87 50 40

Alan Le Tressoler

Driftsingeniør Marin økologi - Mekjarvik
alle@norceresearch.no
+47 51 87 55 18
+47 911 85 813

Aleksi Nummelin

Forsker II - Bergen
alnu@norceresearch.no
+47 56 10 75 64

Alessio Gomiero

Forsker II - Mekjarvik
algo@norceresearch.no
+47 51 87 55 46

2 / 89