Gå rett til innhold

Infrastruktur for norsk jordsystemmodellering (INES)

En klimamodell løser matematisk formulerte naturlover på et tredimensjonalt rutenett. Klimamodellen deler opp jordsystemet i komponenter: atmosfære, hav, havis, landjord med vegetasjon mm som vekselvirker gjennom overføring av energi, bevegelse og fuktighet. Når klimamodellen også inkluderer avansert interaktiv atmosfærekjemi og biogeokjemiske sykluser, slik som karbonsyklusen, kalles den en jordsystemmodell.

Den norske jordsystemmodellen NorESM har vært utviklet siden 2007 og vært et viktig verktøy for norske klimaforskere i studiet av fortidens, dagens og fremtidens klima. NorESM har også bidratt med klimasimuleringer som har vært benyttet i forskning vurdert i FNs klimapanels femte og sjette hovedrapporter.

Prosjektet Infrastructure for Norwegian Earth System modeling (INES) støtter videreutvikling av NorESM og vil bidra til at norske forskere også i årene fremover har tilgang til en cutting-edge jordsystemmodell. Teknisk støtte gis for bruk av et mer finmasket rutenett, evne til klimavarsling opptil 10 år frem i tid, inkludering av nye prosesser på høye breddegrader og evne til langsiktig fremskriving av havnivå.

Klimasimuleringer med NorESM utføres på noen av de kraftigste superdatamaskinene i Norge og INES bidrar til at disse eksotiske datamaskinene utnyttes på best mulig måte og at de store datamengdene som produseres blir effektivt lagret og brukt. Prosjektet sørger for at forskere på en effektiv måte kan bruke modellverktøyet, analysere resultater og gjøre resultatene tilgjengelige.

Målsetningene for INES er

  • Oppgradere og vedlikeholde en cutting-edge og verifisert jordsystemmodell egnet for det nasjonale klimaforskningsmiljøet og deltakelse i internasjonale modellsammenligningsprosjekter.
  • Gi en infrastruktur for effektive modellsimuleringer, lagring, analyse og validering, tilgjengelig for det nasjonale klimaforskningsmiljøet og samarbeidende internasjonale grupper.
  • For effektiv deling av modelldata, sørge for en infrastruktur som kobles til internasjonale data-grid og sikrer at modelldata samsvarer med etablerte standarder i klimaforskningsmiljøet.

Bli kjent med oss

Besøk INES infrastrukturens egen nettside for å se mer om hva vi tilbyr.

ines.noresm.org

Kontaktperson

Mats Bentsen
Senior Researcher
Coordinator INES

mben@norceresearch.no
+47 917 27 524