Gå rett til innhold

NLive

NLive er et system utviklet av NORCE som muliggjør høyytelsesvisualisering av georefererte og tidsstemplede datasett i 3D på en virtuell globus, på nettet eller i virtuell virkelighet. Systemet kan vise både sanntids- og tidsstemplet datasett kombinert med ulike kart- og objektlag, som punkter eller bygninger. Tidsseriene kan representere ulike datatyper, for eksempel droneflyvninger, sensorlogger, AIS- eller transponderdata, luftkvalitetsmålinger, og mer. Systemet er svært utvidbart og tilpasningsdyktig, noe som muliggjør integrasjon med nye datasett og datakilder på en effektiv måte.

NLive er grunnlaget for flere av NORCEs anvendelser av 3D-visualisering på nettet. Det gir frontend til InSAR Norge karttjenesten (https://insar.ngu.no), og liggende tjenester utenfor Norge, f.eks. InSAR Sverige og den europeiske InSAR karttjenesten (European Ground Motion Service), slik at brukere kan visualisere datasett med grunndeformasjon som totalt er omtrent 100 TB. NLive er også brukt som 3D-visualiseringskomponenten i European Space Agency Cryosphere Virtual Laboratory (https://cvl.eo.esa.int/), og fungerer som en visualiseringslekeplass til interaktiv forskning og utvikling av nye algoritmer for prosessering av fjernmålingsdatasett. NLive har blitt brukt til NORCEs droneaktiviteter, til å overvåke og dele flydata både internt og eksternt (Figur 6).

, NLive visualisering av optiske og infrarøde bilder på fronten av en kalving isbre (venstre), flyspor og bildefotavtrykk fra droneflyvning i Ny-Ålesund, Svalbard (høyre)., Figure6, ,

NLive visualisering av optiske og infrarøde bilder på fronten av en kalving isbre (venstre), flyspor og bildefotavtrykk fra droneflyvning i Ny-Ålesund, Svalbard (høyre).

Kontaktperson:

Daniel Stødle

Seniorforsker - Tromsø
dsto@norceresearch.no

+47 951 64 657