Gå rett til innhold
<
<
Enlighten-web

Enlighten-web

Enlighten er en web-applikasjon som brukes i flere nettportaler. EPOS-Norge (https://epos-no.uib.no:444/) er én av dem. Den gir tilgang til geovitenskapelige data i den norske noden i European Plate Observing System (EPOS) (Figur 5).

Enlighten-web forenkler interaktiv visuell analyse av store flerdimensjonale datasett. Figur 5 viser et eksempel på hvordan en bruker kan utforske informasjon om seismiske hendelser og sammenligne dem med informasjon om helning i terrenget for et område nær Longyearbyen på Svalbard. Plottet til høyre viser magnituder for hendelser over tid, mens hendelsene som befinner seg i det valgte området på kartet er uthevet.

, Enlighten-web teknologi brukt til å analysere fordeling og egenskaper for seismiske hendelser på den European Plate Observing System (EPOS) Norge nettportalen., Figure5, ,

Enlighten-web teknologi brukt til å analysere fordeling og egenskaper for seismiske hendelser på den European Plate Observing System (EPOS) Norge nettportalen.

Kontaktperson:

Tor Langeland

Seniorforsker - Bergen
tola@norceresearch.no

+47 901 42 945