Gå rett til innhold

Droner og autonome systemer i NORCE er ledende i Norge på dronebasert tjenesteutvikling, regelverk, operasjonskonsept, risikoanalyse og risikovurdering.

Forskningsgruppa har spesiell kompetanse og erfaring fra operasjoner i Arktis/Antarktis. I tillegg har vi muligheter for kombinert bruk av droner og forskningsfly, både på Svalbard og på fastlandet som muliggjør effektiv innhenting av forskningsdata fra store områder.

UAV-miljøet i NORCE er i hovedsak lokalisert til Tromsø.

Luftbårne plattformer

 • Instrumentering og systemintegrasjon av bemannede fly
 • Bemannede flyoperasjoner
 • Komplekse droneoperasjoner
 • Dronestandarder og konsepter
 • Urban luftmobilitet
 • Sikkerhet og risikoanalyse
 • Dronekommunikasjonssystemer
 • Droneautonomi og automatisering
 • Komplett systemsimulering
 • VTOL / fastvinge / multirotorsystemer

Luftbårne sensorer, analyser og produkter

 • Droneinstrumentering og systemintegrasjon
 • Radarsensorer
 • Multi- og hyperspektrale sensorer
 • Sensorsystemer og algoritmer
 • Maskinsyn
 • Maskinlæring

Aktuelle forskningsaktiviteter

 • Drone- og flybaserte RADAR-sensorer for kryosfæreforskning, beredskapsstøtte og jordsammensetning
 • Infrastrukturinspeksjon - inspeksjoner av solcellepaneler med adaptiv baneplanlegging
 • "On-board" sanntidsbehandling av data
 • Sanntidsdeling av data med sluttbrukere
 • Samarbeidsoperasjoner (sluttbrukere mottar data i sanntid).
 • Automatiserte (drone) inspeksjoner ved hjelp av maskinsyn og AI
 • Dronesensor for lokalisering av høy konsentrasjon av Calanus finmarchicus (raudåte) i sjøen for mer effektiv høsting​
 • Nekting av GPS-signaler - navigasjonsmetoder
 • Simulator og digitale tween-systemer for urban luftmobilitet

Forskningsfly

NORCEs forskningsfly er operativt fra høsten 2022. Flyet har en kapasitet på 3-4 personer og en nyttelast på 150 kg.

Besøksadresse

Sykehusveien 21
9019 Tromsø

Kontaktperson

Rune Storvold
Avdelingsleder Observasjonssystemer / Regionansvarlig Nord

+47 934 16 169
rust@norceresearch.no