Gå rett til innhold
<
<
Klimathon 2022

Klimathon 2022

16.-17. november 2022 arrangerer vi Klimathon for fjerde gang! Nytt i år er at vi legger arrangementet til Kulturhuset på Voss, og at det igjen blir en fysisk samling etter digitalt Klimathon i 2020 og pause i 2021.

Klimathon er et arrangement der vi jobber på tvers av fag, sektor og geografi for å løse utfordringer knyttet til klimatilpasning i Norge. Vi inviterer deg som jobber med klimatilpasning i kommunen, fylkeskommunen, andre offentlige etater, forsking, næringsliv og frivillige organisasjoner til å bli med på to dager med gruppediskusjoner, idéutveksling, faglig påfyll og nye bekjentskap fra hele landet!

Klimathon2022 handler om naturbaserte løsninger for klimatilpassing. Naturbaserte løsninger går ut på å løse samfunnsutfordringer gjennom å ta utgangspunkt i naturlige prosesser og økosystem. Ideen er å utvikle alternativ til tradisjonelle teknologiske tiltak. Naturbaserte løsninger blir framhevet av FNs klimapanel og Det internasjonale naturpanelet som kostnadseffektive måter å nå bærekraftsmålene til FN.

Siden mange kommuner skal ta i bruk ulike typer naturbaserte løsninger fremover, er det viktig å undersøke disse løsningene med et kritisk blikk. På Klimathon2022 vil vi sammen finne ut hvordan vi forstår begrepet og hvordan naturbaserte løsninger kan brukes i arbeidshverdagen vår. Vi skal også diskutere hva naturbaserte løsninger ikke er, og hvor grensene for hva naturbaserte løsninger kan bidra med går.

Hva skal vi gjøre?

  • Presentasjoner: Vi starter Klimathon2022 med faglige presentasjoner som utforsker begrepet naturbaserte løsninger
  • Gruppearbeid: Vi arbeider i tverrfaglig sammensatte grupper for å definere og utforske omgrepet naturbaserte løsninger, samt utforme en prosjektskisse for kunnskapsinnhenting og implementering av naturbaserte løsninger i norske kommuner
  • Løsninger: Gruppene presenterer og diskuterer i sine definisjoner og prosjektskisser i en felles plakatutstilling
  • Resultat: Vi samler resultat og erfaringer fra Klimathon2022 og distribuerer dem til deltakerne i etterkant, som ressurs for videre klimatilpassingsarbeid

Påmelding

Du kan melde deg på i boksen til høyre.

Påmeldingsfrist er 15. oktober.

Klimathon er designet for bestemte forskingsformål, og vi er avhengige av å kunne sette sammen grupper på tvers av fag, sektor og geografisk representasjon. Vi kan derfor ikke garantere plass på Klimathon2022 før etter påmeldingsfristen. Vi gir beskjed om du har fått plass så fort som mulig, og senest innen 1. november. Deltakere som registrerer seg tidlig, vil bli prioritert der det er mulig.

Gruppesamarbeidet er et av de viktigste elementene i Klimathon-arrangementet. Pass på at du kan delta begge dager før du registrerer deg.

Deltagelse på Klimathon er gratis og inkluderer lunsj begge dager, samt felles middag med gondoltur til Hanguren 16. november.

Praktisk informasjon:

Stad: Voss Kulturhus

Tid: Onsdag 16. november kl. 09.45. – Torsdag 17. november kl. 13.45.

Overnatting og reise

Deltakere bestiller selv reise og overnatting, og dekker kostnader for dette.

Det er inngått avtale med Scandic Voss. For å bestille hotellrom gå inn på scandichotels.no, velg hotell: Scandic Voss og dato 16.–17. november. Bruk koden: BNOR161122 for å få avtalepris.

Kontaktperson

Hanna Kvamsås Kvamsås

Forsker II - Bergen

hakv@norceresearch.no
+47 56 10 76 34

Elisabeth Angell

Seniorforsker - Bergen

elan@norceresearch.no
+47 56 10 76 02

Tid

Fra: Onsdag 16. november 2022
kl: 09.45

Til: Torsdag 17. november 2022
kl: 13.45

Forskergrupper

Klima, miljø, bærekraft

Forskningsområder

Klima Samfunn

Påmelding!