Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 10.06.2021
Oppdatert: 15.06.2022

NORCE Innovation AS selger Prototech AS til Aker-konsernet. Prototech får en viktig rolle i Aker sin langsiktige utvikling.

- Dette gir Prototech en eier som gir dem mulighet til å vokse industrielt. Det er positive holdninger både fra de ansatte og fagforeningene i Prototech til eierskiftet, sier Christopher Giertsen, konserndirektør for kommersialisering i NORCE.

Prototech AS er en uavhengig leverandør av teknologi og tjenester innenfor mekanisk konstruksjon og design, produktutvikling og mekanisk produksjon med anvendelser innenfor et bredt område fra romfart til olje- og gassmarkedet. Videre jobber Prototech mye med forskning og utvikling, spesielt innenfor høytemperatur SOFC brenselceller hvor Prototech er blant de ledende i Europa. Selskapet gjør bruk av avanserte modellerings-, simulerings- og beregningsverktøy og disponerer moderne datastyrt produksjonsutstyr for dreiing og fresing av metaller og plast.

Aker er et norsk industrikonsern med 180 års historie og ca. 28000 ansatte. Gjennom oppkjøpet av Prototech får Aker tilgang til en portefølje med industrielle teknologiløsninger, samt forsknings- og utviklingskompetanse som understøtter Aker sin strategiske satsning på energiomstilling.

Prototech AS var et heleid datterselskap av NORCE Innovation AS, hvor Giertsen har hatt ansvar for å jobbe med et nedsalg av NORCE sine aksjer på bakgrunn av strategiske beslutninger i konsernstyret for NORCE.

- Vi har i samråd med styret i NORCE, konkludert med at salg av alle aksjer er riktigst med tanke på videre handlefrihet for ny eier Aker, samtidig som NORCE kan frigjøre egne lederressurser til andre viktige gjøremål. Alternativet for NORCE Innovation AS var å fortsette som minoritetsaksjonær med liten innflytelse. For NORCE er det derfor bedre at vi selger alle aksjene, sier Giertsen.

Etablering av forskningsbaserte selskaper og utvikling av nye arbeidsplasser er en del av NORCE sitt samfunnsansvar. Salget gir også nye muskler for NORCE til å satse på videre forskning og på nye og fremtidsrettede løsninger.

- Vi i NORCE ser at nye eiere er viktig for at Prototech skal vokse videre og utvikle sine løsninger i ennå tettere industrielt samvirke enn hva de kan få her i instituttsektoren. Prototech vil også ha behov for kapital for å realisere sine vekstplaner, i et mye større omfang enn det som NORCE vanligvis kan støtte opp under, sier Giertsen.

Prototech som ble stiftet i 1988, var inntil fusjonen som dannet NORCE i 2018, ett datterselskap i forskningskonsernet Christian Michelsen Research. Fra 2018 til 2020 var Prototech ett hundre prosent eid datterselskap av NORCE, før aksjene sommeren 2020 ble overført til NORCE Innovation. Prototech har for tiden ca. 50 ansatte.

Prototech som sommer 2021 ble solgt fra NORCE Innovation til Aker, blir Akers plattform for investeringer i industriell teknologi og materialer, og endret november 2021 navn til Clara Venture Labs. Clara Venture Labs skal bli et senter for industriell teknologi i Bergen med fem nye selskaper under seg. Akers mål er å bygge Nord-Europas fremste miljø for industriell teknologi, og bygge industrielle unicorns. En «unicorn» er en oppstartsbedrift som verdsettes til over en milliard dollar.

Prototech var et 100 eid datterselskap under Christian Michelsen Research inntil fusjonen av en rekke norske forskningsinstitutt ble til NORCE i 2018. Kunnskapen i selskapet bygger på kunnskap fra Norges eldste teknologi- og forskningsmiljø og er en direkte spinn-off av etableringen av stiftelsen Chr. Michelsens Institutt i 1930.

Relaterte personer

Christopher Giertsen

Konserndirektør Kommersialisering - Bergen
chgi@norceresearch.no
+47 56 10 70 14
+47 957 52 125

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev