Gå rett til innhold
<
<
Mye lakselus på Vestlandet i år også

Mye lakselus på Vestlandet i år også

Aktuelt

Publisert: 22.12.2022
Oppdatert: 23.02.2023

Beate Hoddevik, Havforskningsinstituttet

Resultatene fra årets overvåking av lus på villaks viser at det var lite lus i Boknafjorden, mye i Hardangerfjorden og Sognefjorden, og lite i Romsdals-, Trondheims- og Altafjorden.

Tore Wiers, NORCE LFI, Laksesmolt som har startet den farefulle vandringen ut fjordene., Bilde viser laksesmolt som har startet den farefulle vandringen ut fjordene Foto NORCE LFI Tore Wiers, <p>Tore Wiers, NORCE LFI</p>, En fisk

Kilde:
Tore Wiers, NORCE LFI

Laksesmolt som har startet den farefulle vandringen ut fjordene.


– Årets resultater er forholdsvis likt det vi har sett på villfisk de siste årene, sier Rune Nilsen som er ansvarlig for den nasjonale luseovervåkingen (NALO) ved Havforskningsinstituttet.

Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er oppdragsgivere for HI sitt overvåkingsprogram for lakselus på vill laksefisk (NALO). I år blir det gjennomført i samarbeid med NINA og NORCE.

En del av resultatene ble presentert i framdriftsrapporten fra juni, men nå er også overvåkingen utover sommeren inkludert og alle data er kvalitetssikret.

Mye lus har gitt økt overvåking

Over flere år er det høyeste lusepåslaget på villfisk funnet på Vestlandet og i Trøndelag. Dette har medført økt overvåking i disse områdene for å redusere usikkerheten i observasjonene. Dette gjøres blant annet ved tråling etter laks, utvidet rusefiske etter sjøørret og fortsatt bruk av vaktbur.

«Dette øker sikkerheten i observasjonene fra overvåkingen, noe som vurderes som viktig der lakselus sannsynligvis er et problem for både villfisk og oppdrettsnæring,» skriver forskerne i den ferske rapporten.

Små endringer i årets lusetall

I forhold til 2021 så forskerne i år en svak økning i Boknafjorden og en reduksjon i Hardanger. Romsdalsfjorden hadde noe mindre lus i år enn i fjor, samtidig er det lite data fra dette fjordområdet. Trondheimsfjorden og Altafjorden er lavt og på samme nivå som tidligere år.

Resultatene viser at det generelt er lite lus på Sørlandet, mens det er mye lus fra Rogaland til Trøndelag, spesielt utover i sesongen. Fra Nordland og nordover er det generelt mindre lus på fisken, selv om det også her observeres forhøyet antall lus i enkelte områder.

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev